EsilehtTermograafiaEnergiamärgisEnergiaauditMuud teenusedKliendidHinnadKontaktLisalugemist

+ Oleme koostanud üle 500 radoonitaseme mõõtmise

+ Mõned kliendid:

  • Tallinna Linnavalitsus
  • Kaitseministeerium (Ämari NATO lennuväli)
  • Tallinna Tehnikaülikool
  • Eesti Maaülikool
  • Tartu Ülikool

 + Kaart radoon Harjumaal

 

 

 

Radooni mõõtmine 

 

Teostame radooni mõõdistusi maapinnast ja õhust.

Radoon on värvitu ja lõhnatu looduslik radioaktiivne, õhust raskem gaas. Mõõtühikuks on Bq/m³ (bekrell kuupmeetri kohta).

Just radooni peetakse suurimaks hingamisteede haiguste ja kopsuvähi tekitajaks maailmas sealhulgas ka Eestis, kus aastas haigestub umbes 100-150 elanikku kopsuvähki tulenevalt radoonist nende elukeskkonnas. Erilise riski alla on suitsetajad, tingituna suitsetamise ja radooni sünergilisest efektist. 

Üldiselt on Eestis radooni kontsentratsioon kõrge paepealsetel aladel Põhja-Eestis ja madal Kagu-Eestis.

Uusehitiste projekteerimine ja ehitamine radooniohtlikesse piirkondadesse toimub vastavuses Eesti Standardile EVS 840:2009 “Radooniohutu hoone projekteerimine”. Vastavalt standardile peab aasta keskmine radooni sisaldus elu-, puhke- ja tööruumides olema väiksem kui 200 Bq/m3. 

Radoonisisaldust pinnaseõhus liigitatakse pinnaste radooniohtlikkuse astme määramisel järgmiselt:  

+ madal tase – radoonisisaldus pinnaseõhus alla 10 000 Bq/m³ (10 kBq/m³)                          + keskmine tase – radoonisisaldus pinnaseõhus 10 000 – 50 000 Bq/m³                                   + kõrge tase – radoonisisaldus pinnaseõhus üle 50 000 Bq/m³ (üle 50 kBq/m³)

Radoon imbub ruumidesse maja alusest pinnasest ja põhjaveest ning tulenevalt sellest esineb radooni peamiselt keldrites ja toas põranda lähedal, ohustades eeskätt seal mängivaid lapsi. Kivimilõhedes veega edasi kandudes võib radoon maapinnani jõuda enam kui 100 m sügavusel. Me ei saa radooni vältida, kui elame kõrgendatud radooniohtlikkusega alal, küll aga saame ennast selle eest kaitsta. 

  

Radoonisisaldus pinnaseõhus kõigub väga suurtes piirides. Mida tihedam on hoone vundament, seda vähem pääseb radooni hoonesse. Palju oleneb vundamendi ja keldri ehitusest. Ka kraanivees võib leiduda radooni. Pinnavee radoonisisaldus on kaduvväike, kuid põhjaveest võib teda kohati tulla ohtlikes kogustes. 

Radooni mõõtmiseks pakume kolme erinevat võimalust:

Mõõteseade on paigutatud kliendi ruumidesse 3 kuuks. Hinnaks on terve perioodi eest 75.- EUR. Pikaajaline mõõtmine annab põhjalikuma ja objektiivsema tulemuse.

 

Radoonimõõtja peaks asuma hoone kõige madalamas ruumis. Radoonimõõtja ei tohi olla puhurite, akende, välisuste ja ventilatsiooniavade lähedal, kuna see mõjutab näitu. Radoonimõõtja ei tohi olla otsese valguse käes või väga niisketes oludes.

Peale mõõtmist saab klient raporti paberkandjal ja PDF koos soovitustega, mida edasi teha. Täpse ja personaalse pakkumise saamiseks, võtke palun meiega ühendust.

 

Küsi lisa: +372 6 411 977 või +372 50 60 170

FINESTUM : Pärnu mnt 67A Tallinn 10135 : Tel. 6 411 977 : info@termo.ee