EsilehtTermograafiaEnergiamärgisEnergiaauditProjekteerimineMuud teenusedKliendidHinnadKontaktLisalugemist

 

 

+ Mõned tööd:

 • Rae Vallavalitsuse hoone
 • Eramaja Norras
 • Eramaja Venemaal
 • Raadiojaama 11 Lagedi
 • Õismäe tee 125 Tallinn
+Projekteerimisega alustamiseks vajalikud algandmed 
 

 

Projekteerimine

 

Teostame erinevaid projekteerimislahendusi.  Projekteerimisdokumentatsiooni vormistame vastavalt EUROCODE nõuetele. Meie projekteerimisprotsess on jaotatud osadeks ning tellija on kaasatud igasse etappi. Kasutame litsenseeritud professionaalset projekteerimistarkvara

Meie pädevusring on ise- ja koos partneritega tegutsedes järgnev:

 • Arhitektuurne projekteerimine
 • Ehituslik projekteerimine
 • Ventilatsiooni projekteerimine
 • Kütte projekteerimine
 • Vee ja kanalisatsiooni projekteerimine
 • Küttesüsteemi tasakaalustamise ning renoveerimise projekteerimine
 • Muude renoveerimis- ja rekonstrueerimisprojektide koostamine
 • Detailplaneeringute koostamine
 • 3D visualiseerimine
 •   

  Oleme ka üha rohkem keskendunud energiasäästlike hoonete (nullenergia, madalenergia jne hooned) projekteerimisele.          

        

  Tavapäraselt on projekteerimise lõplikuks eesmärgiks ehitusprojekt. Ehitusprojekt jaguneb peamiselt järgnevatesse staadiumitesse:

  • Eskiisprojekt – vajalik tellijale ja omavalitsusele esmase kooskõlastuse saamiseks projekti jätkamise võimalikkusest.
  • Eelprojekt – vajalik Päästeameti, tehnovõrkude kavandaja, muude võrkudega liitumiste kooskõlastamiseks ning omavalitsuselt ehitusloa taotlemiseks.
  • Põhiprojekt – sobilik lähtematerjal ehituspakkumiste korraldamiseks tööde mahtude arvutamiseks. Sisaldab hoone detailset lahendust.
  • Tööprojekt - vajalik juba välja valitud ehitusettevõtte töömeestele juhiseks tööde tegemisel, kui teada kasutatavad ehitustehnoloogiad ning konkreetse tarnija ehitusmaterjalid ning seadmed.

  Allikas: AB Standup

  Alates 01.07.2009 pakub Kredex korterelamute renoveerimistööde teostamiseks pikaajalist laenu. Taotlemisel tuleb esitada energiaauditist lähtuv rekonstrueerimistööde projekt (mahus, mis on vajalik ehitusloa saamiseks), kus on kajastatud renoveerimislaenu tulemusena saavutatav energiasäästu arvutuslik määr tegevuste kaupa ja mille asjakohasusust on kinnitanud energiaauditeid tegev ettevõtja. 

  Koostame energiaaudititest lähtuvate korterelamute renoveerimistööde projekte. Finestum poolt teostatud korterelamute renoveerimisprojektidest hüvitab Kredex 50% (kuni 5000 EUR).

  Kredexi toetusega finantseeritakse järgmisi renoveerimistöödega seotud kulusid:

  • korterelamu fassaadi täieliku või osalise soojustamisega seotud kulu;
  • korterelamu katuse rekonstrueerimisega ja soojustamisega seotud kulu;
  • korterelamu akende ja välisuste vahetamisega seotud kulu;
  • korterelamu keldrilae soojustamisega seotud kulu;
  • korterelamu katuslae soojustamisega seotud kulu;
  • korterelamu küttesüsteemi asendamise, rekonstrueerimise või tasakaalustamisega seotud kulu;
  • korterelamu ventilatsioonisüsteemi uue soojustagastusega süsteemiga asendamise või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimisega seotud kulu;
  • korterelamu taastuvenergia kasutamiseks seadmete paigaldamisega seotud kulu (välja arvatud soojuspumpade paigaldamine kaugkütte piirkondades kaugkütte süsteemis olevatele korterelamutele);
  • korterelamu üldkasutatavate ruumide viimistlustööde kulu, kui see on rekonstrueerimistööde lahutamatu osa.

  Lisainfo Kredexi korterelamute renoveerimislaenu kohta. 

   

  Näitlik projekteerimisprotsessi läbiviimise skeeem:

  Allikas: Aivar Uutar

   

  Küsi lisa: +372 6 411 977 või +372 50 60 170

   

FINESTUM : Pärnu mnt 67A Tallinn 10135 : Tel. 6 411 977 : info@termo.ee