EsilehtTermograafiaEnergiamärgisProjekteeritavate hoonete energiamärgisEnergiaauditProjekteerimineMuud teenusedKliendidHinnadKontaktLisalugemist
 

+ Oleme väljastanud üle 1000 energiamärgise

+ Mõned kliendid:

 • Riigi Kinnisvara AS
 • MKM
 • Merko AS
 • Kuressaare Linnavalitsus
 • Eesti Olümpiakomitee

+ Kasutatavad tarkvarad:

 • Dof-Therm 2.2
 • Riuska
 • BV2

+ Oleme väljastanud energiamärgiseid paljudele erinevatele hoonetele: spordiklubidele, hotellidele, kaubanduskeskustele, koolimajadele, lasteaedadele, muuseumidele, restoranidele, sadamahoonetele, sotsiaalmajadele, büroohoonetele, laohoonetele, tööstushoonetele, kortermajadele ning eramutele.

Energiamärgis 

 

Alates 1. jaanuarist 2009 on olemasoleva kinnisvara müümisel või rendile andmisel kohustus ostja või rendilevõtja nõudmisel esitada energiamärgis. Igal juhul on kohustuslik energiamärgis aga uute hoonete puhul. 

Alates 09.01.2013 on energiamärgise esitamine kinnisvara võõrandamise või rendileandmise kuulutuse juures kohustuslik.

Energiamärgisel  esitatav energiatõhususarv on arvutuslik summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus hoone standardkasutusel. Energiamärgis annab võimaluse oma uue kodu ostmisel võtta arvesse, kui palju tuleb edaspidi seal energia eest ning sooja saamiseks maksta.

Olemasolevatele ning projekteeritavate hoonetele väljastatakse energiamärgis erinevatel  alustel. Olemasolevale hoonele väljastatava energiamärgise eesmärgiks on kokkuvõtlikult anda teada, milline on selle hoone tegelik energiatarbimine võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega. Projekteeritavale hoonele väljastatava energiamärgise eesmärgiks on anda teada, milline on selle hoone projekteeritud energiavajadus. Projekteeritava hoone energiamärgise kohta vaadake lähemalt siit >>

Aitame vajadusel täita tellimisankeeti ning hankida energiakandjate andmed nende müüjate käest (Eesti Energia, Tallinna Vesi, Tallinna Küte jne.). Samuti aitame vajadusel täita ning esitada toetustaotluse Tallinna Linnavalitsusele. Soovi korral väljastame kortermajade puhul lisatasu koopiad kõikidele korteriomanikele. Vajadusel teostame koos energiamärgise väljastamisega ka termograafilise analüüsi (soodushinnaga).

Küsi lisa: +372 6 411 977 või +372 50 60 170

+ Energiamärgise kohta lähemalt

Energiamärgis on dokument, mis väljastatakse projekteeritavale või olemasolevale sisekliima tagamisega hoonele ja mille eesmärgiks on anda teada, milline on selle hoone projekteeritud energiavajadus või tegelik energiatarbimine. Energiamärgisele tuleb lisada hoone energiatarbimist vähendavate abinõude loetelu.

Energiamärgis kehtib 10 aastat, kuid tuleb uuendada peale ehitise olulist renoveerimist. Energiamärgise lõplik vorm koostatakse ning  registreeritakse Ehitisregistris. Vastaval Ehitusseaduse § 68 lõikele 1 on füüsilisele isikule energiamärgise mitteomamine juhul, kui see on vajalik, ette nähtud rahatrahv kuni 300 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 31 956 EUR.

Energiamärgis koosneb neljast põhiosast:

 • Tiitelleht
 • Arvutamiseks vajalikud lähteandmed
 • Arvutamise andmed
 • Energiasäästumeetmete loetelu

Energiamärgise vorm

Vastavalt energiamärgise vorm ja väljastamise korra §20le loetakse kohustus täidetuks, kui korteriomanik või hooneühistu liige on saanud korteriühistu juhatuselt energiamärgise tiitellehe ja energiasäästu meetmete loetelu ning tal on soovi korral võimalik tutvuda energiamärgise teiste osadega.  

Kui elamispindadel on energiamärgis nõutav ostja või rendileandja nõudel siis üldkasutatavatel hoonetel on energiamärgis kohustuslik. Kehtestatud on loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 1000 m³ kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu. Energiamärgis tuleb nimetatud hoonetes paigaldada külastajate jaoks nähtavale kohale. Loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 1000-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu.  

Energiamärgist ei ole vaja vaid muinsuskaitseobjektidel, religioosseteks tegevusteks mõeldud hoonetel, alla 50 m² eraldi seisvatel hoonetel, elamutel, mida käsutatakse alla nelja kuu aastas, ja ajutistel hoonetel, mille kavandatud kasutusiga on alla kahe aasta.  

+ Miks on energiamärgis vajalik?

Inimestel on õigus kinnisvara soetamisel teada lisanduvate kulude suurust. Energiamärgisega antakse tavatarbijale lihtsalt ja mõistetaval viisil teada, milline on keskmine aastane energiatarbimine hoone energiavajaduse rahuldamiseks. Energiamärgis annab tulevikus võimaluse oma uue kodu ostmisel võtta arvesse ka seda, kui palju tuleb edaspidi seal energia ja sooja saamiseks maksta.

Energiamärgist võib vaadelda ka kui kompaktset energiaauditit, mis võtab kokku olulisema info konkreetse hoone energiatarbe kohta. Hoone energiamärgis peaks sisaldama hoone energiatarbimise andmed, samuti andmed, mis võimaldavad hoone energiatarbimist võrrelda ja hinnata meetmeid hoone energiatõhususe parandamiseks ning andmed hoone sisekliima kohta.

Ideaalis peaks energiamärgis olema tulevikus igal Eesti hoonel. Seda ei tohiks aga vaadata kui ebameeldivat kohustust, vaid pigem kui vajalikku informatsiooni selle kohta, kui palju antud hoone energiat tarbib. Kasulik on see mõlemale poolele, nii hoone omanikule kui ka tulevasele ostjale.

Mida parem on hoone energeetiline olukord, ehk mida kõrgem klass, seda suuremaks võib hinnata ka oma kinnisvara väärtust. 

 

Küsi lisa: +372 6 411 977 või +372 50 60 170

 

FINESTUM : Pärnu mnt 67A Tallinn 10135 : Tel. 6 411 977 : info@termo.ee