EsilehtTermograafiaEnergiamärgisEnergiaauditEramaja energiaauditProjekteerimineMuud teenusedKliendidHinnadKontaktLisalugemist

+ Oleme koostanud üle 500 energiaauditi korteriühistutele, samuti avalikele- ning tööstushoonetele

+ Mõned objektid:  

 • Tallinna Sadam  - D terminal
 • TTÜ üliõpilaskodu
 • Vasalemma põhikool
 • Lümanda lasteaed
 • Elering AS peahoone

Energiaaudit

 

Energiaaudit on protseduur, mis selgitab, kuidas hoones kasutatakse energiat  ja kuidas saaks seda teha energiat säästlikumalt tarbides. Energiaaudit toob esile renoveerimistööde prioriteedid koos saavutatava energiasäästu ja tasuvusarvutustega. Energiaauditi raames koostatakse hoone soojusbilanss enne ja pärast võimalike säästumeetmete elluviimist.  

Energiaauditi tulemuseks on konkreetne loetelu energiasäästumeetmetest ning abinõudest hoones energiasäästu saavutamiseks. Energiasäästumeetmed on esitatud erinevate säästupakettidena, alustades minimaalsest lahendusest kuni maksimaalse lahenduseni, et siis saaks valida nende hulgast vastavalt soovidele ja rahalistele võimalustele. Lisaks energiasäästu lahenduste pakkumisele vaadatakse energiaauditi teostamise käigus üle ka piirdetarindite, ventilatsiooni-, kütte- ja elektrisüsteemide olukord ning vajadusel antakse renoveerimise soovitusi. Energiaauditi abil on võimalik koostada hoone põhjalik ning vajadusel pikaajaline renoveerimise kava.

Energiaaudit on enamasti eelduseks hoone renoveerimiseks vajaliku laenu taotlemisel.  Energiaauditiga kaasnevad ka majandustasuvuse arvutused, mis aitavad hoone renoveerimiseks laenu taotleda.

Koostame energiaauditeid vastavalt Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Tallinna Tehnikaülikooli poolt väljatöötatud energeetilise auditeerimise juhendmaterjalile.  

+ Kuidas käib energiaauditi läbiviimine?

 • Sõlmitakse tööde teostamise leping ning kliendile esitatakse energiaauditi teostamiseks vajalike lähteandmete ankeet. 
 • Tellija poolt esitatud senise energiakulutuste informatsiooni, ehitusregistri andmete ja tihti ka ehitusjooniste abil tutvub energiaaudiitor hoonega ja alustab soojustehniliste arvutustega.
 • Kohapeal teostatakse ülevaatus, mis sisaldab lisaks hoone üldülevaatusele ja tehnosõlmede (soojussõlm, katlamaja jne) ülevaatusele, pistelist ruumide (elamutes korterite) ülevaatust ja tehnilisi mõõtmisi. Seda eriti probleemsetes kohtades. Kehtestatud auditeerimise metoodika ei nõua selliseid mõõtmisi, kuid ruumide temperatuuri ja niiskuse ning piirete temperatuuri mõõtmine annab täiendavat informatsiooni olukorra hindamiseks. Ülevaatuse käigus fotografeeritakse hoonet, et energiaaudit annaks pildi ka auditeeritavast objektist.
 • Saadud andmete põhjal teostab audiitor vajalikud arvutused ja koostab energiaauditi aruande.
 • Vajadusel annab audiitor auditi üleandmisel või hiljem, peale tellijapoolse energiaauditiga tutvumist, täiendavaid selgitusi.
 • Kui energiaaudit tuleb koostamisele soojal aastaajal, mil temperatuuride mõõtmised ei anna objektiivseid tulemusi, võib kokku leppida töö läbiviimiseks etappide kaupa, et näiteks termograafiline analüüs viia läbi külmemal perioodil. 

Energiaaudit on alles esimene samm energiasäästlike lahendusteni. Finestum pakub lisateenusena fondidest raha taotlemist ja tööde läbiviimist hõlbustavat projektijuhtimise teenust, mis sisaldab koostöös tellijaga projekteerija ja ehitaja leidmist ning ehitustööde omanikujärelvalvet.

 

Küsi lisa: +372 6 411 977 või ´372 50 60 170


FINESTUM : Pärnu mnt 67A Tallinn 10135 : Tel. 6 411 977 : info@termo.ee